GREENFIELD

Website
Thực Phẩm

Tags: Bộ nhận diện thương hiệu

Greenfield được định hình là chuỗi cửa hàng quy chuẩn cho giải pháp nhà nông chuyên cung ứng vật tư nông nghiệp, nông cơ tốt nhất thị trường.

Yêu cầu: Thiết kế logo và bộ nhận diện thương hiệu
Ý nghĩa logo: Sự kết hợp của cái bắt tay thể hiện cho sự hợp tác và dấu tíck khẳng định chất lượng bền vững & hình ảnh đôi tay thắt chặt đại diện cho mối quan hệ giữa Greenfield và khách hàng, với bàn tay ngửa hướng lên thiện chí đón nhận & nắm bắt cơ hội giúp các đại diện phân phối và nhà nông cùng phát triển.

Với kinh nghiệm hơn 30 năm cùng bà con chúng tôi tự tin cung cấp các giải pháp nông nghiệp bền vững – nông nghiệp sạch chất lượng cao với tầm nhìn nhìn dài hạn, vượt trội ở cả trong và ngoài nước.

Các hạng muc thiết kế bộ nhận diện thương hiệu: Namecard, sighboar, light box signboar, đồng phục, decal dán xe