VIETTIN BANK

Website
Ngân Hàng

Tags: Landing page

VietinBank eFAST – kiến tạo thành công số, được tích vào hợp toàn bộ các sản phẩm ngân hàng giao dịch (Transaction Banking), ứng dụng công nghệ Big Data (dữ liệu lớn) và AI (trí tuệ nhân tạo) để trở thành một Trợ lý số; thông minh và thấu hiểu khách hàng hơn; giúp đơn giản hóa công việc, tối ưu hóa hiệu quả và đem lại lợi ích cao nhất cho khách hàng.

Yêu cầu: Landing Page thể nội được nội dung của Vietinbank eFAST gồm tính năng, phương thức đăng kí và hướng dẫn sử dụng, sử dụng tông màu xanh của Vietinbank làm chủ đạo.