Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu
Bán hàng

Tags: Bộ nhận diện thương hiệu / Thiết kế brochure

Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Vận Tải HUY CƯỜNG (HUY CƯỜNG) là một công ty vận tải và lắp đặt hàng siêu trường siêu trọng, cung cấp dịch vụ logistics trong nước và quốc tế. Công ty được thành lập vào năm 2011 với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực vận tải và lắp đặt các thiết bị siêu trường siêu trọng và các cấu kiện nặng.

Các dự án HUY CƯỜNG đã từng điều hành/thực hiện bao gồm vận tải qua các phương thức thủy – bộ thiết bị cho các dự án nhà máy thủy điện, nhiệt điện, điện gió, hạ thủy các cấu kiện giàn khoan, vận chuyển các cấu kiện nặng và thiết bị siêu trường siêu trọng cho nhiều dự án xây dựng cầu đường, khí điện đạm, nhà máy xi măng và các nhà máy sản xuất khác.

Yêu cầu: Thiết kế namecard, quần áo bảo hộ lao động, túi đựng, phong bì thư, decal xe, brochure